Έκδοση συνοδευτικών πιστοποιητικών εξαγωγής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ T2L

Το πιστοποιητικό T2L αποτελεί αποδεικτικό του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, για τη μη καταβολή δασμών και φόρων στη χώρα προορισμού. Η έκδοση του T2L απαιτείται σε περιπτώσεις θαλάσσιας μεταφοράς, όπου η αξία των διακινούμενων εμπορευμάτων είναι μεγαλύτερη των 15.000€. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική έκδοση του πιστοποιητικού T2L και την αποστολή του στον παραλήπτη που θα μας υποδείξετε.

Από 1/3/2024 τίθεται σε λειτουργία το σύστημα απόδειξης ενωσιακού καθεστώτος Proof of Union Status PoUS, Φάση 1. Ο κύριος στόχος του εν λόγω συστήματος (PoUS, Φάση 1) είναι η αντικατάσταση της έντυπης διαδικασίας T2L/T2LF, που χρησιμοποιείται για την απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα με ηλεκτρονικά μέσα. Αν θέλετε να μάθετε για τον τρόπο χρήσης του νέου συστήματος POUS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUR1

To πιστοποιητικό EUR1 χρησιμοποιείται για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ε.Ε. και μίας σειράς χωρών, για τη μη καταβολή δασμών στη χώρα προορισμού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε περιπτώσεις όπου η αξία των διακινούμενων εμπορευμάτων είναι μεγαλύτερη των 6.000€ και εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί η κοινοτική καταγωγή των εμπορευμάτων.  Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την έκδοση του πιστοποιητικού EUR1 από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και την αποστολή του στον παραλήπτη που θα μας υποδείξετε. Ενδεικτικά, χώρες για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό  EUR1 είναι: Αλβανία, Σερβία, FYROM, Μαυροβούνιο, Ελβετία, Νορβηγία, Ισραήλ, Αλγερία, Αίγυπτος, Λίβανος, Ιορδανία, Νότιος Αφρική, Μεξικό, Μαρόκο, κ.α.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ATR

To πιστοποιητικό ATR χρησιμοποιείται για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας. Με τη χρήση του ATR υπάρχει απαλλαγή καταβολής δασμών στη χώρα προορισμού, για τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.  Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την έκδοση του πιστοποιητικού ATR από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και την αποστολή του στον παραλήπτη που θα μας υποδείξετε.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα και προσφορές της εταιρίας μας.