Ενεργητική και παθητική τελειοποίηση

Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκτελωνισμού, για τα καθεστώτα της ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ και ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη  μεταποιητική αλυσίδα. Συγκεκριμένα:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το καθεστώς της Ενεργητικής Τελειοποίησης (προς Επανεξαγωγή) δίνει στις μεταποιητικές επιχειρήσεις η δυνατότητα να εισάγουν πρώτες ύλες από τρίτες χώρες με απαλλαγή πληρωμής δασμών και φόρων, ώστε να τις μεταποιήσουν σε έτοιμα προϊόντα και να τα επανεξάγουν σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης προϋποθέτει την έκδοση ειδικής άδειας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το καθεστώς της Παθητικής Τελειοποίησης (προς Επανεισαγωγή) επιτρέπει την προσωρινή εξαγωγή σε χώρες εκτός Ε.Ε. για μεταποίηση και την επανεισαγωγή των παραγώγων προϊόντων, με μερική ή ολική απαλλαγή πληρωμής δασμών. Η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης προϋποθέτει την έκδοση ειδικής άδειας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα και προσφορές της εταιρίας μας.