Τι είναι τα INCOTERMS

Οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (Incoterms = International Commercial terms) έχουν θεσπιστεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και αφορούν την διακίνηση εμπορευμάτων. Οι όροι αυτοί έχουν ομαδοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιος (ο αγοραστής ή ο πωλητής) είναι υπεύθυνος για την διακίνηση εμπορευμάτων από τον αποστολέα έως τον παραλήπτη, καθώς επίσης και ποιος οφείλει να καταβάλει τις δαπάνες που θα προκύψουν σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. 

Οι κανόνες Incoterms  παρέχουν καθοδήγηση σε άτομα, εταιρείες και οργανισμούς που συμμετέχουν στις εισαγωγές και εξαγωγές του παγκόσμιου εμπορίου και συμβολίζονται με κωδικοποιημένες συντομογραφίες, όπως EXW (Ex Works), FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance, Freight) DAP (Delivered at Place) που έχουν ακριβείς έννοιες για την αγοραπωλησία αγαθών σε όλο τον κόσμο.

Πιο κάτω γίνεται μία συνοπτική ανάλυση των πιο συνηθισμένων incoterms:

 • EXW (Ex Works)
  Σημαίνει ότι η μόνη ευθύνη του πωλητή είναι να διαθέσει τα αγαθά σε αυτό το χώρο ή σε κάποιο άλλο μέρος (εργοστάσιο, αποθήκη). Ειδικότερα, ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο όχημα που παρέχεται από τον αγοραστή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ούτε χρειάζεται να εκτελωνίσει τα αγαθά για εξαγωγή.
 • FCA (Free Carrier)
  Ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον μεταφορέα ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή ή σε άλλο συμφωνημένο μέρος. Συνιστάται στα μέρη να προσδιορίσουν όσο το δυνατόν πιο ρητά το σημείο εντός του ονομασμένου τόπου παράδοσης, καθώς ο κίνδυνος μεταφέρεται στον αγοραστή σε αυτό το σημείο.
 • FOB (Free on Board)
  Ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα στο πλοίο που ορίζει ο αγοραστής στο λιμάνι αποστολής που έχει οριστεί ή προμηθεύεται τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς στα αγαθά μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν τα εμπορεύματα μεταφερθούν στο πλοίο και ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα από εκείνη τη στιγμή και μετά.
 • CFR (Cost and Freight)
  Ο πωλητής πρέπει να πληρώσει τα έξοδα και τα ναύλα που απαιτούνται για τη

μεταφορά των εμπορευμάτων στον προορισμό, αλλά ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς στα προϊόντα μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή.

 • CIF (Cost, Insurance and Freight)
  Ο πωλητής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα έως ότου τα εμπορεύματα παραδοθούν στο λιμάνι φόρτωσης. Εκτός αυτού, ο πωλητής διατρέχει τον κίνδυνο έως ότου φορτωθούν τα προϊόντα. Πρέπει να αναλάβει τα έξοδα ασφάλισης έως ότου τα προϊόντα περάσουν από την πλευρά του σκάφους στο λιμάνι φόρτωσης.
 • DAP (Delivered at Place)
  O πωλητής παραδίδει τα αγαθά σε έναν καθορισμένο προορισμό, που καθορίζεται από τον αγοραστή, αν και σύμφωνα με τους κανόνες του ICC, η εκφόρτωση των αγαθών είναι ευθύνη του αγοραστή. Ο αγοραστής υποχρεούται επίσης να επιλύσει δασμούς και φόρους, καθώς και να εκκαθαρίσει τα εμπορεύματα μέσω τελωνείων.
 • DDP (Delivered Duty Paid)
  Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς των αγαθών μεταβιβάζεται στον αγοραστή ακριβώς από τη στιγμή που τα προϊόντα παραδίδονται στο συμφωνημένο μέρος. Οι αγοραστές και οι πωλητές πρέπει να είναι σαφείς πότε και πού αναλαμβάνεται ο κίνδυνος. Μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων, όλα τα έξοδα βαρύνουν τον πωλητή. Από τη στιγμή της παράδοσης των εμπορευμάτων, ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα και προσφορές της εταιρίας μας.