Ποιες είναι οι συνέπειες του BREXIT για την επιχείρησή μου

BREXIT

Εφόσον δεν δοθεί νέα παράταση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 όλες οι αποστολές που φτάνουν στην Ε.Ε. από το Η.Β. ή αναχωρούν από την Ε.Ε. προς το Η.Β. , θα υπόκεινται σε διαδικασία εκτελωνισμού.

Εφόσον η εταιρεία σας πραγματοποιεί ήδη τελωνειακές συναλλαγές από και προς άλλες χώρες εκτός Ε.Ε., σημαίνει πως είστε εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες και τα παραστατικά που απαιτούνται και διαθέτετε το απαραίτητο για τις τελωνειακές συναλλαγές EORI NUMBER.

Αναφορικά με τις αναπόφευκτες αλλαγές στις ροές της εφοδιαστικής σας αλυσίδας από και προς Η.Β., καθώς και με τυχόν καθυστερήσεις και κόστη που θα προκύψουν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πιστοποιημένο σας εκτελωνιστή.  

Εφόσον η εταιρεία σας δεν πραγματοποιεί ήδη τελωνειακές συναλλαγές από και προς άλλες χώρες εκτός Ε.Ε., θα πρέπει να προετοιμαστείτε εγκαίρως ώστε να μη χάσετε πολύτιμο χρόνο.

Σε πρώτη φάση, η εταιρεία σας θα πρέπει να αποκτήσει τον απαραίτητο για κάθε τελωνειακή συναλλαγή αριθμό EORI, ώστε να αναγνωρίζεται από τα τελωνεία της ευρωπαϊκής ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό EORI, δείτε εδώ.

Σε επόμενη φάση, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις αλλαγές που θα επιφέρει στην εφοδιαστική σας αλυσίδα, η προσθήκη των  τελωνειακών διατυπώσεων και των συναφών διαδικασιών.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατά την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ευρωπαϊκής κοινότητας, είναι υποχρεωτική η κατάθεση διασάφησης εισαγωγής και ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων.  

Αντίστοιχα, για την έξοδο εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ευρωπαϊκής κοινότητας, είναι υποχρεωτική η κατάθεση διασάφησης εξαγωγής και ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων.

Για την διεκπεραίωση του εκτελωνισμού, απαιτούνται σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα έγγραφα.

– COMMERCIAL INVOICE

– PACKING LIST

– ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (Bill of Lading για θαλάσσια φορτία, CMR για οδικά, air waybill για αεροπορικά)

– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ / ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (π.χ. αναλόγως του είδους, Health Certificate για τρόφιμα, Certificate of conformity για ηλεκτρικό / μηχανολογικό / ιατρικό εξοπλισμό, MSDS και Certificate of Analysis για χημικά προϊόντα κ.ο.κ.)

Μπορεί να απαιτούνται επιπλέον έγγραφα, κατά περίπτωση, αναλόγως του είδους που διακινείται. Για αυτό τον λόγο, πριν από κάθε αποστολή, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον εκτελωνιστή σας για τα απαιτούμενα έγγραφα.

Στα βασικά φορτωτικά έγγραφα (Commercial Invoice , Packing List, φορτωτική) θα πρέπει να αναφέρονται τα πιο κάτω στοιχεία.

– Πλήρη στοιχεία εξαγωγέα

– Πλήρη στοιχεία εισαγωγέα

– Αξία και νόμισμα συναλλαγής

– Περιγραφή των εμπορευμάτων

– Χώρα καταγωγής των εμπορευμάτων

– HS CODE των εμπορευμάτων (προαιρετικά)

– Περιγραφή και ποσότητα συσκευασίας

– Καθαρό και μικτό βάρος

– Incoterms

Αν θέλετε να στήσουμε και να καταγράψουμε μαζί το process της εισαγωγής ή εξαγωγής της εταιρείας σας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα και προσφορές της εταιρίας μας.